خصوصيات و لوازم مورد نياز در يك ايستگاه هواشناسي ( سينوپتيك )

خصوصيات و لوازم مورد نياز در يك ايستگاه هواشناسي ( سينوپتيك )

خصوصيات و لوازم مورد نياز در يك ايستگاه هواشناسي ( سينوپتيك )

فایل ورد با کیفیت

تعداد صفحات 38

شامل تصاویر و توضیحات

با قابلیت ویرایش

-------------------------

هیدرولوژی چیست ؟

هواشناسی و هیدرولوژی

هواشناسی عمومی

عناصر هواشناسی

ایستگاه سینوپتیک

باران سنجی

انواع تشت تبخیر

دماسنج ها

دماسنج گازی

رطوبت سنج

عوامل تغییر دما

درجه حرارت هوا

سیستم ترمودینامیکی

فشار هوا

ابزارهای فشار سنجی

آشنایی با ماهواره های هواشناسی

ایستگاه های هوا شناسی در ایران

آمار ماهیانه ایستگاه سینوپتیک تهران از بدو تاسیس تا سال 2004

نمونه عکس های بازدید از ایستگاه سینوپتیک شهرستان شوشتر

منابع


خرید آنلاین